• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อการพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อการพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
14/07/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ