• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Town Hall Meeting SpeciaL

Town Hall Meeting SpeciaL

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564  GISTDA จัดกิจกรรม Town Hall Meeting Special 

ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และนโยบายจาก ผู้อำนวยการสำนักฯ ตามโครงสร้างใหม่ทั้ง 9 คน

ผ่านทางระบบ WebEx