• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ชุด โครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่อวกาศ THASA ( Thai Youth Space Ambassador Contest) Project

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ชุด โครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่อวกาศ THASA ( Thai Youth Space Ambassador Contest) Project

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/12/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
22/12/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/12/2014

ประเภทของประกาศ