• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลพื้นที่นอกโซนที่จ้างบำรุงรักษา ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลพื้นที่นอกโซนที่จ้างบำรุงรักษา ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/12/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
22/12/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/12/2014

ประเภทของประกาศ