• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ลงพื้นที่เชียงใหม่ จัดเสวนาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ COVID-19 iMAP Platform ครั้งที่ 2

GISTDA ลงพื้นที่เชียงใหม่ จัดเสวนาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ COVID-19 iMAP Platform ครั้งที่ 2

22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ   GISTDA ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยมีนางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ จัดเสวนาในหัวข้อ “COVID-19 iMAP Platform ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ” ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามการดำเนินงานวิจัย โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ  งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน และมีผู้แทนจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้  ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 - 2 โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่