• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ประชุมหารือกับบริษัท SpaceX และ Thaicom เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมอวกาศ และนวัตกรรมอวกาศของประเทศ

GISTDA ประชุมหารือกับบริษัท SpaceX และ Thaicom เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมอวกาศ และนวัตกรรมอวกาศของประเทศ

22 พฤศจิกายน 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมทีมผู้บริหาร GISTDA หารือกับ บริษัท SpaceX และ Thaicom เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศ รวมถึงนวัตกรรมอวกาศ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม: พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีอวกาศ เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจอวกาศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการสำรวจอวกาศของนานาประเทศ ผลักดันทำให้เกิดบริการรูปแบบใหม่หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ การพยากรณ์อากาศ การสำรวจแหล่งพลังงาน การสื่อสารทางไกล การประกันภัย การขนส่ง การเดินเรือ การบิน การท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการพัฒนาเมือง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้แน่นอนว่าก็จะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรฐกิจและสังคม นั่นหมายความว่าเมื่ออุตสาหกรรมอวกาศเติบโตย่อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอื่นๆโตขึ้นไปด้วย

ที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศในระดับโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกรณีประเทศไทย จากการศึกษาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำนวนมากกว่า 35,600 กิจการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางต่อเศรษฐกิจและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ประมาณ 56,122 ล้านบาทต่อปี

มีนักวิเคราะห์บางท่านคาดการณ์ไว้ว่า ในอนาคต อุตสาหกรรมอวกาศโลก สามารถพัฒนากลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ได้ภายในปี 2040 ด้วยปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้

- การลงทุนของเอกชนในอุตสาหกรรมอวกาศยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- การลงทุนจำนวนมหาศาลของภาคเอกชนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในอุตสาหกรรมอวกาศ จะดึงดูดให้กลุ่มนักลงทุนในกลุ่มธุรกิจร่วมลงทุนหรือกลุ่มสตาร์ทอัพด้านธุรกิจอวกาศขยายตัวเพิ่มขึ้น
- รายได้จากอุตสาหกรรมอวกาศยังคงมีโอกาสเติมโตขึ้นเรื่อยๆ
- อุตสาหกรรมอวกาศสามารถต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ได้อีกหลากหลาย เช่น การเป็นท่าอวกาศยาน การท่องเที่ยวในอวกาศ การทำเหมืองแร่ในอวกาศ รวมทั้งการสำรวจ วิจัยการทดลองในอวกาศ เป็นต้น
- อุตสาหกรรมอวกาศยังสามารถปรับใช้เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในยุคใหม่ได้อีกหลายมิติ

สำหรับ GISTDA ในฐานะองค์กรภาครัฐได้เตรียมการมาโดยตลอด เรามี “GALAXI Lab” ศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ที่ได้รับมาตรฐานตามข้อกำหนดขององค์กรการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ เรามี “ASTROLAB” ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศด้านกลศาสตร์วงโคจรของประเทศไทยแบบครบวงจร เรามี “MicroX” ห้องปฏิบัติการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ เป็นต้น และในอนาคตอันใกล้กับ เรามี “ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ” ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เป็นต้น นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วในรูปแบบของ Space Ecosystem ซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา และไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง แต่เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับคนยุคใหม่รุ่นต่อๆไปเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรชั้นนำอย่าง SpaceX และ Thaicom มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ GISTDA จนทำให้เกิดการหารือเพื่อทำงานร่วมกันในอนาคต เรามีดีอะไร? เขามีดีอะไร? คนไทยคือผู้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #เศรษฐกิจอวกาศ #อุตสาหกรรมอวกาศ #นวัตกรรมอวกาศ