• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัดเสวนาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ COVID-19 iMAP Platform ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงราย

GISTDA จัดเสวนาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ COVID-19 iMAP Platform ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงราย

24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ   GISTDA ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยมีนางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ จัดเสวนาในหัวข้อ “COVID-19 iMAP Platform ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ” ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ตามการดำเนินงานวิจัย โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ  งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบัญชา เชาวรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดงาน และมีผู้แทนจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้  ห้องเฮอริเทจ บอลรูม โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย