• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เกษตรในรูปแบบดิจิตอล

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เกษตรในรูปแบบดิจิตอล

วงเงินงบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 100,000 แปลง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/12/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
16/10/2014
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ต้องการยกเลิก เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหาโดยใช้วิธีสอบราคา

ประเภทของประกาศ