• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เฝ้าระวังการปลูกข้าวนาปรัง

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เฝ้าระวังการปลูกข้าวนาปรัง

จำนวน 345,600 แปลง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
23/12/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
08/01/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/01/2015

ประเภทของประกาศ