• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศผู้ชนะสอบราคา เรื่องจ้างปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้อง Server และเครือข่ายของ สทอภ. (บางเขน)

ประกาศผู้ชนะสอบราคา เรื่องจ้างปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้อง Server และเครือข่ายของ สทอภ. (บางเขน)

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/12/2014

ประเภทของประกาศ