• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานไร้นักบิน UAV (รับซอง 26 ธ.ค. 57-9 ม.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานไร้นักบิน UAV (รับซอง 26 ธ.ค. 57-9 ม.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานไร้นักบิน UAV
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/01/2015

ประเภทของประกาศ