• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อหมึกและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม วิธีสอบราคา

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อหมึกและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม วิธีสอบราคา

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อหมึกและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม วิธีสอบราคา
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
05/01/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อหมึกและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม วิธีสอบราคา

ประเภทของประกาศ