• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบโครงการ VOSSCA (Software and License)

สอบราคาจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบโครงการ VOSSCA (Software and License)

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
06/01/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
21/01/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/01/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ชนะ

ประเภทของประกาศ