• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 (รับซองวันที่ 15-26 ม.ค. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 (รับซองวันที่ 15-26 ม.ค. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558

ประเภทของประกาศ