• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาซื้อระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด

สอบราคาซื้อระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด

สอบราคาซื้อระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
28/01/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
สอบราคาซื้อระบบ Wi-Max สำหรับการรับส่งข้อมูลจุดต่อจุด

ประเภทของประกาศ