• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส 500 ลิขสิทธิ์ 1 ชุด (รับซอง 22 ม.ค. 2 ก.พ. 2558 เวลา 9.00- 16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส 500 ลิขสิทธิ์ 1 ชุด (รับซอง 22 ม.ค. 2 ก.พ. 2558 เวลา 9.00- 16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส 500 ลิขสิทธิ์ 1 ชุด
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ