• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (รับซองตั้งแต่ 29 ม.ค. - 9 ก.พ. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (รับซองตั้งแต่ 29 ม.ค. - 9 ก.พ. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558-30 กันยายน 2558
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ