เราจะใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามไฟป่าและหมอกควันอย่างไร?

หมวดหมู่ของบทความ: 

"เราจะใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามไฟป่าและหมอกควันอย่างไร?
Click ด่วนเลยครับ"

fire_manual_final_indd_2_page_01-resize.jpg