• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จัดจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อต่างๆ ของ สทอภ. (รับซอง 26 กพ. - 6 มีค. 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น.)

จัดจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อต่างๆ ของ สทอภ. (รับซอง 26 กพ. - 6 มีค. 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น.)

จัดจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรผ่านสื่อต่างๆ ของ สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/03/2015

ประเภทของประกาศ