• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียม Terra-ASTER

ดาวเทียม Terra-ASTER

ดาวเทียม Terra-ASTER

Terra-ASTER

  • เซนเซอร์ประกอบด้วยช่วงคลื่น 14 แบนด์
  • มีแบนด์ Visible Near-Infrared, Shortwave Infrared และ Thermal Infrared
  • รายละเอียดข้อมูล 15 เมตร, 30 เมตร และ 90 เมตร
  • Swath width 60 กิโลเมตร

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) เป็นเซนเซอร์ระบบ Optical ติดตั้งบนดาวเทียม TERRA ส่งขึ้นสู่วงโคจรด้วยความร่วมมือ NASA (สหรัฐอเมริกา) และ METI (ญี่ปุ่น)  มีรายละเอียดข้อมูลที่หลากหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ในภารกิจการติดตามทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการเกษตร