• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจัดหาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจายข้อมูลเครือข่าย Gigabit Switch (รับซอง 27 ก.พ. - 9 มี.ค. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดหาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจายข้อมูลเครือข่าย Gigabit Switch (รับซอง 27 ก.พ. - 9 มี.ค. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดหาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจายข้อมูลเครือข่าย Gigabit Switch
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/03/2015

ประเภทของประกาศ