• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และเครื่องพิมพ์ภาพดาวเทียมขนาด A0 และA3 (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.. - 6 มี.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และเครื่องพิมพ์ภาพดาวเทียมขนาด A0 และA3 (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.. - 6 มี.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และเครื่องพิมพ์ภาพดาวเทียมขนาด A0 และA3
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
09/03/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/03/2015

ประเภทของประกาศ