• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง (ซื้อซองได้ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. - 13 มี.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง (ซื้อซองได้ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. - 13 มี.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/03/2015

ประเภทของประกาศ