• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. - 11 มี.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. - 11 มี.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. - 11 มี.ค. 58 เวลา 9.00 - 16.00 น.)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาเช่า
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
26/03/2015

ประเภทของประกาศ