• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจ้างพัฒนาระบบต้นแบบระบบบริการแผนที่เชื่อมโยงประชาคมเอาเซี่ยน (ASEAN conectivity) (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. -16 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างพัฒนาระบบต้นแบบระบบบริการแผนที่เชื่อมโยงประชาคมเอาเซี่ยน (ASEAN conectivity) (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. -16 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างพัฒนาระบบต้นแบบระบบบริการแผนที่เชื่อมโยงประชาคมเอาเซี่ยน (ASEAN conectivity)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ