• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจ้างโอนย้ายข้อมูล (Migrate Data) ของระบบ GISTDA-EIS ไปยังระบบ GISTDA-E-Budget ของ สทอภ. (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.-16 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างโอนย้ายข้อมูล (Migrate Data) ของระบบ GISTDA-EIS ไปยังระบบ GISTDA-E-Budget ของ สทอภ. (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.-16 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างโอนย้ายข้อมูล (Migrate Data) ของระบบ GISTDA-EIS ไปยังระบบ GISTDA-E-Budget ของ สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/03/2015

ประเภทของประกาศ