• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาจัดซื้อข้อมูลเพื่อรักษาความต่อเนื่องการให้บริการข้อมูลสำรวจโลก

ประกวดราคาจัดซื้อข้อมูลเพื่อรักษาความต่อเนื่องการให้บริการข้อมูลสำรวจโลก

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/03/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/06/2015

ประเภทของประกาศ