• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจัดจ้างทำระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด (รับซองตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 58-3 เม.ย. 58 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดจ้างทำระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด (รับซองตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 58-3 เม.ย. 58 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดจ้างทำระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
27/04/2015

ประเภทของประกาศ