• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจ้างออกแบบชุดนิทรรศการกลางแจ้งอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย (Space Inspirium) (รับซองตั้งแต่ 17-27เม.ย. 2558 เวลา 9.00-16.00น.)

สอบราคาจ้างออกแบบชุดนิทรรศการกลางแจ้งอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย (Space Inspirium) (รับซองตั้งแต่ 17-27เม.ย. 2558 เวลา 9.00-16.00น.)

สอบราคาจ้างออกแบบชุดนิทรรศการกลางแจ้งอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย (Space Inspirium)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
29/04/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/05/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างออกแบบชุดนิทรรศการกลางแจ้ง อาคารพิพิธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศฯ

ประเภทของประกาศ