ข้อมูลดาวเทียม Thaichote ติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

หมวดหมู่ของบทความ: 

ตามที่เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เมื่อเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 11.56 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเนปาล หรือ 13.11 น. ตามเวลาในประเทศไทย ขนาด 7.9 ริกเตอร์ โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปได้พื้นดิน 11.9 กิโลเมตร ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของประเทศเนปาล ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 80 กิโลเมตร

ในการนี้ สทอภ. ได้ดำเนินการบันทึกภาพบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ด้วยดาวเทียมไทยโชต รายละเอียด 2 เมตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 12.10 น. ตามเวลาในประเทศไทย และทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพก่อนเกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และวันที่ 27 เมษายน 2558 บริเวณเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และวันที่ 27 เมษายน 2558 บริเวณจตุรัสกาฐมาณฑุ ดูบาร์ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต พื้นที่อพยพ เมืองกาฐมาณฑุ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และวันที่ 27 เมษายน 2558