• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ข้อมูลดาวเทียม Thaichote ติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

ข้อมูลดาวเทียม Thaichote ติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

ตามที่เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เมื่อเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 11.56 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเนปาล หรือ 13.11 น. ตามเวลาในประเทศไทย ขนาด 7.9 ริกเตอร์ โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปได้พื้นดิน 11.9 กิโลเมตร ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของประเทศเนปาล ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 80 กิโลเมตร

ในการนี้ สทอภ. ได้ดำเนินการบันทึกภาพบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ด้วยดาวเทียมไทยโชต รายละเอียด 2 เมตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 12.10 น. ตามเวลาในประเทศไทย และทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพก่อนเกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และวันที่ 27 เมษายน 2558 บริเวณเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และวันที่ 27 เมษายน 2558 บริเวณจตุรัสกาฐมาณฑุ ดูบาร์ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต พื้นที่อพยพ เมืองกาฐมาณฑุ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และวันที่ 27 เมษายน 2558