• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบ Interactive ภายใต้โครงการพัฒนาระบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบประกอบดาวเทียม (Versatile Operation System for Satellite Control and Administration)

ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบ Interactive ภายใต้โครงการพัฒนาระบปฏิบัติการควบคุมและทดสอบประกอบดาวเทียม (Versatile Operation System for Satellite Control and Administration)

ขอเลื่อนกำหนดวันเสนอราคาจากวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นวันที่ 2 มิถุนายน 2558
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
05/06/2015

ประเภทของประกาศ