• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตาม มาตรฐาน ISO 19139 (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย. 2558 เวลา 09.00-16.00 น.)

สอบราคาจ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตาม มาตรฐาน ISO 19139 (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย. 2558 เวลา 09.00-16.00 น.)

สอบราคาจ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมตาม มาตรฐาน ISO 19139
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/06/2015

ประเภทของประกาศ