• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจ้างตกแต่งผนังภายในอาคารและหลังคาระแนงคลุมระเบียงที่นั่งข้างสระน้ำ

สอบราคาจ้างตกแต่งผนังภายในอาคารและหลังคาระแนงคลุมระเบียงที่นั่งข้างสระน้ำ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
15/06/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/06/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศจัดตกแต่งภายในและหลังคาระแนง

ประเภทของประกาศ