• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียม WorldView-3

ดาวเทียม WorldView-3

ดาวเทียม WorldView-3

WorldView-3 ดาวเทียมรายละเอียดสูงมาก ระบบ Multi-Payload ดวงแรกของโลก (30 ซม.)

WorldView-3 เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูงมากดวงแรกที่เป็นระบบ Multi-Payload ปฏิบัติงานอยู่ที่วงโคจรระดับ 617 กม. เหนือพื้นผิวโลก ให้รายละเอียดภาพชนิด Panchromatic ชนิดภาพขาวดำได้สูงถึง 31 เซนติเมตร และ 1.24 เมตร สำหรับชนิด Multispectral หรือภาพสี    สามารถถ่ายภาพซ้ำบริเวณพื้นที่เดิมเฉลี่ยได้ทุกวัน มีศักยภาพในการบันทึกภาพพื้นผิวโลกได้มากกว่า 680,000 ตร.กม. ต่อวัน
ดาวเทียมมีลักษณะพิเศษที่ออกแบบให้แตกต่างจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรที่มีรายละเอียดสูงมากดวงอื่นๆ คือ การเพิ่มแบนด์ Short-wave (SWIR) และ CAVIS เพื่อให้การนำมาประยุกต์ใช้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
Short-wave (SWIR) มีคุณลักษณะเด่น คือ สามารถทะลุผ่านหมอก ควัน และฝุ่นได้ ทำให้สามารถแปลผลพื้นที่ได้แม้มีหมอกหรือควันบดบัง
CAVIS เป็นอีกแบนด์เด่นของ WorldView-3 ที่ยังไม่มีดาวเทียมเชิงพาณิชย์ดวงใดเคยมีมาก่อน เหมาะกับการตรวจสอบพื้นที่แม้มีเมฆ หิมะ ไอน้ำ หรือ Aerosol 
ข้อมูลจากดาวเทียม WorldView-3 เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ด้านการทำแผนที่รายละเอียดสูง (1:1,000-1,500) งานด้านเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ การติดตามพืชพรรณ งานด้านธรณีวิทยา งานติดตามสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ หรือแม้แต่การติดตามวัตถุหรือการแยกแยะสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น

First Multi-payload Commercial EO satellite in the Market
WorldView-3 is the industry’s first multi-payload, super-spectral, high-resolution commercial satellite. Operating at an expected altitude of 617 km, WorldView-3 provides 31 cm panchromatic resolution, 1.24 m multispectral resolution, 3.7 m short-wave infrared resolution, and 30 m CAVIS resolution. WorldView-3 has an average revisit time of less than 1 day and is capable of collecting up to 680,000 km² per day.
» Very high-resolution
- Panchromatic 31 cm
- Visible & near-infrared 1.24 m
- Short-wave infrared 3.7 m
- CAVIS 30 m

>>Consisting of numbers of band:
- Panchromatic band
- 4 standard VNIR colors: blue, green, red, near-IR1
- 4 added VNIR colors: coastal, yellow, red edge, and near-IR2
- 8 SWIR bands: Penetrates haze, fog, smog, dust, and smoke - 12 CAVIS bands: Maps clouds, ice and snow, corrects for aerosol and water vapor

>>New and enhanced applications, including:
- Mapping
- Land Classifications
- Disaster Preparedness/Response
- Feature Extraction/Change Detection
- Soil/Vegetative Analysis
- Geology: Oil & Gas, Mining
- Environmental Monitoring
- Bathymetry/Coastal Applications
- Identification of Man-made Materials

Reference:

WorldView-3 Data Sheet

 

image1.jpeg

 

image2.jpeg