• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจ้างผลิตปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2559 (รับซองตั้งแต่ 26 ส.ค. 2558 - 4 ก.ย. 2558 เวลา 09.00 น.-16.00 น.)

สอบราคาจ้างผลิตปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2559 (รับซองตั้งแต่ 26 ส.ค. 2558 - 4 ก.ย. 2558 เวลา 09.00 น.-16.00 น.)

สอบราคาจ้างผลิตปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2559
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/09/2015

ประเภทของประกาศ