• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

จ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร

วงเงิน 2,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

พุธ, 2 กันยายน 2015 ถึงวันที่ ศุกร์, 4 กันยายน 2015

ประกาศร่างวันที่

พุธ, 2 กันยายน 2015