• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ระบบแคตาล็อกข้อมูลดาวเทียม

ระบบแคตาล็อกข้อมูลดาวเทียม

ระบบสืบค้นข้อมูลดาวเทียม THEOS
ระบบสืบค้นข้อมูลดาวเทียมธีออสเป็นระบบที่ สทอภ. พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลดาวเทียมธีออสทั่วโลก 

 - คลิกดูระบบสืบค้นข้อมูล

ระบบแคตาล็อก CUDOS
ระบบแคตาล็อก CUDOS
เป็นระบบแคตาล็อกสำหรับการค้นหาข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5, LANDSAT-7 , RADARSAT-1, SPOT-2, SPOT-4, SPOT 5, IRS โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน (คลิกดูระบบ)
- คู่มือการใช้ระบบแคตาล็อก CUDOS
ระบบให้บริการค้นหาและสั่งซื้อข้อมูลดาวเทียมผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ Map Viewer and Ordering System : MVOS ระบบให้บริการค้นหาและสั่งซื้อข้อมูลดาวเทียมผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ Map Viewer and Ordering System : MVOS

ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมได้ตามคุณลักษณะของดาวเทียม และสามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการ ถ้าเป็นพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยสามารถแสดงข้อมูลตั้งแต่ ขอบเขตประเทศไทย , จังหวัด , อำเภอ, ตำบล แม่น้ำ, คลอง, แหล่งน้ำ, ถนนสายหลัก และถนนสายที่มีความสำคัญ สำหรับข้อมูลจากดาวเทียมที่ให้บริการนั้นประกอบด้วย ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-5, LANDSAT-7 , RADARSAT-1, SPOT-2, SPOT-4, SPOT 5, NOAA-16, 17, IKONOS, QuickBird และ TERRA/AQUA (MODIS) โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ระบบ MVOS สามารถแสดงภาพ Quick Look ได้ และยังมีโปรแกรมคำนวณพื้นที่และราคาของพื้นที่ที่สั่ง เพื่อให้ผู้ใช้ทราบมูลค่าในการสั่งข้อมูลในแต่ละครั้ง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สามารถออกใบเสนอราคาและส่งภาพ Quick Look ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อเป็นการยืนยันการเสนอราคา และส่งใบแจ้งหนี้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(คลิกดูระบบ)

คู่มือการใช้งานระบบ e-Service II (MVOS2)

ระบบแคตาล็อกข้อมูลดาวเทียม ALOS
ระบบแคตาล็อกข้อมูลดาวเทียม ALOS
(คลิกดูระบบ)
  ข้อมูลดาวเทียม TERRA และ AQUA ระบบ MODIS
แคตาล็อกสำหรับดูข้อมูลพายุ Storm Tracking
แคตาล็อกสำหรับดูไฟป่า Hot Spot
LANDSAT 8 ตามที่ USGS ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม LANDSAT-8 ขึ้นสู่วงโคจร และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ website http://landsat.gistda.or.th:8080/cds/login.html นั้น
อย่างไรก็ตามหากต้องการให้ สทอภ. คัดเลือกภาพเฉพาะที่มีคุณภาพเฉพาะพื้นที่ที่สนใจ รวมทั้งบันทึกภาพลงสื่อบันทึกข้อมูล และจัดส่ง สทอภ. คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ สนใจติดต่อฝ่ายบริการข้อมูล โทร. 0-21414569

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ldcm.gsfc.nasa.gov/index.html และ http://landsat.usgs.gov/tools_faq.php