• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและหรือสิทธิ์ในการ Upgrade Version ซอฟแวร์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 8-17 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

ประกาศสอบราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและหรือสิทธิ์ในการ Upgrade Version ซอฟแวร์ (รับซองตั้งแต่วันที่ 8-17 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

ประกาศสอบราคาต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและหรือสิทธิ์ในการ Upgrade Version ซอฟแวร์
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/09/2015

ประเภทของประกาศ