• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จัอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ (รับซองตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ก.ย. 58 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จัอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ (รับซองตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ก.ย. 58 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จัอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
29/09/2015

ประเภทของประกาศ