• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียม LANDSAT-8

ดาวเทียม LANDSAT-8

ดาวเทียม LANDSAT-8

รายละเอียดดาวเทียม

ดาวเทียม LANDSAT 8 เริ่มปฏิบัติการวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ภายใต้การบริหารจัดการของ USGS โคจรสูงเหนือพื้นโลก 705 กิโลเมตร

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

LANDSAT - 8 Operational Land Imager (OLI) และ Thermal Infrared Sensor (TIRS)
แบนด์ ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร) รายละเอียดภาพ Resolution (เมตร)
1 0.43 - 0.45 (Coastal Aerosol) 30
2 0.45 - 0.51 (Blue) 30
3 0.53 - 0.59 (Green) 30
4 0.64 - 0.67 (Red) 30
5 0.85 - 0.88 (Near Intreared NIR) 30
6 1.57 - 1.65 (SWIR 1) 30
7 2.11 - 2.29 (SWIR 2) 30
8 0.50 - 0.68 (Panchromatic) 15
9 1.36 - 1.38 (Cirrus) 30
10 10.60 - 11.19 (Thermal Infrared - TIRS 1) 100
11 11.50 - 12.51 (Thermal Intrared - TIRS 2) 100

ตามที่ USGS ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม LANDSAT-8 ขึ้นสู่วงโคจร และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8
อย่างไรก็ตามหากต้องการให้ สทอภ. คัดเลือกภาพเฉพาะที่มีคุณภาพเฉพาะพื้นที่ที่สนใจ รวมทั้งบันทึกภาพลงสื่อบันทึกข้อมูล และจัดส่ง สทอภ. คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ สนใจติดต่อฝ่ายบริการข้อมูล โทร. 0-21414569

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ldcm.gsfc.nasa.gov/index.html  และ http://landsat.usgs.gov/tools_faq.php