• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) (รับซองตั้งแต่วันที่ 22-30 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work) (รับซองตั้งแต่วันที่ 22-30 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Apps for Work)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
06/10/2015

ประเภทของประกาศ