• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ราคาข้อมูลดาวเทียม

ราคาข้อมูลดาวเทียม

 

ราคาข้อมูลดาวเทียม

รายชื่อดาวเทียม ใบราคา หมายเหตุ
ดาวเทียม Thaichote ภายในประเทศ(ชนิดสั่งถ่าย) | ภายในประเทศ(ในคลัง) | USD | EURO | ASEAN  
ดาวเทียม Cosmo-SkyMed ภายในประเทศ | ต่างประเทศ  
Digitalglobe (WorldView1,WorldView2,WorldView3, IKONOS, QuickBird, GeoEye) ภายในประเทศ (ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป)
 
 
ดาวเทียม KOMPSAT-2,KOMPSAT-3,KOMPSAT-3A ภายในประเทศ | ต่างประเทศ  
ดาวเทียม Kompsat 5 ภายในประเทศ | ต่างประเทศ  
ดาวเทียม Pleiades ภายในประเทศ  
ดาวเทียม Radarsat 2 ภายในประเทศ | ต่างประเทศ  
ดาวเทียม RapidEye ภายในประเทศ  
ดาวเทียม SPOT-2-4-5-6-7 ภายในประเทศ | หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา  
ดาวเทียม TerraSAR-X ภายในประเทศ  
ดาวเทียม Deimos-2 ภายในประเทศ  
ดาวเทียม Landsat 5-7 ภายในประเทศ  
ดาวเทียม ALOS ภายในประเทศ  
ดาวเทียม ALOS2 ภายในประเทศ  
ดาวเทียม LANDSAT-8 ภายในประเทศ  

รายละเอียดดาวเทียมแต่ละดวง | แบบฟอร์มการสั่งข้อมูลดาวเทียม

ข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดฟรี

รายชื่อดาวเทียม รายละเอียด
ดาวเทียม Terra/Aqua-MODIS เว็บไซต์โครงการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS รายวัน
MODIS Specification
ดาวเทียม LANDSAT-8

ตามที่ USGS ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม LANDSAT-8 ขึ้นสู่วงโคจร และเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ website http://landsat.gistda.or.th:8080/cds/login.html นั้น
อย่างไรก็ตามหากต้องการให้ สทอภ. คัดเลือกภาพเฉพาะที่มีคุณภาพเฉพาะพื้นที่ที่สนใจ รวมทั้งบันทึกภาพลงสื่อบันทึกข้อมูล และจัดส่ง สทอภ. คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ สนใจติดต่อฝ่ายบริการข้อมูล โทร. 0-21414569
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ระบบแคตตาล๊อก http://landsat.gistda.or.th:8080/cds/showMap.html  

 

หมายเหตุ  ข้อมูลเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2562   สำหรับข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน สามารถค้นหาและดาวน์โหลดได้จากระบบแคตตาล๊อกได้ที่ลิงค์นี้  https://earthexplorer.usgs.gov/