• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

เอกสารด้านการบริการข้อมูลดาวเทียม

เอกสารด้านการบริการข้อมูลดาวเทียม

เอกสารที่ใช้ในการบริการข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์มใบสั่งข้อมูล, ราคาข้อมูลดาวเทียม, ระเบียบ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล

File