• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เอกสารด้านการบริการข้อมูลดาวเทียม

เอกสารด้านการบริการข้อมูลดาวเทียม

เอกสารที่ใช้ในการบริการข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์มใบสั่งข้อมูล, ราคาข้อมูลดาวเทียม, ระเบียบ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล

File