• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ดาวเทียม RADARSAT-2

ดาวเทียม RADARSAT-2

ดาวเทียม RADARSAT-2

รายละเอียดดาวเทียม

ดาวเทียม RADARSAT-2

ความสูงของวงโคจร 798 กิโลเมตร
โคจรซ้ำบริเวณเดิม ทุก 24 วัน
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ระบบ SAR (Synthetic Aperture Radar) และมีการปรับปรุงให้มีการบันทึกข้อมูลทั้งโพลาไรซ์ แบบ HH, VV, HV และ VH
รายละเอียดภาพ 3 เมตร (Ultra Fine Mode)
8 เมตร (Fine Mode, Multi-Look Fine Mode)
25 เมตร (Standard Mode)
30 เมตร (Wide Mode)
50 เมตร (ScanSAR Narrow Mode)
100 เมตร (ScanSAR Wide Mode)
18 เมตร (Extended High Mode)
ความกว้างแนวถ่ายภาพ 20 - 500 กิโลเมตร
การประยุกต์ใช้ การติดตามภัยธรรมชาติม การใช้ที่ดินม การเกษตร, การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง, สำรวจสมุทรศาสตร์ และการสำรวจคราบน้ำมันในทะเล

© MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (2008)

ภาพจากดาวเทียม RADARSAT-2  รายละเอียดภาพ 3 เมตร (Ultra-Fine Mode) บริเวณบางส่วนของจังหวัดลพบุรี  บันทึกภาพเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551