ติดตามสถานการณ์ หมอกควัน อินโดนีเซีย

หมวดหมู่ของบทความ: 

"GISTDA ได้มีการ upload  แผนที่หมอกควัน อินโดนีเซีย ไว้ที่ http://fire.gistda.or.th
ผู้สนใจและเกี่ยวข้องสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ tab  แผนที่ควันครับ"