• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2564
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ. ดังรายชื่อข้างต้น
โปรดยืนยันการเข้ารับการฝึกงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563  ทาง Line ID 0861672248 เท่านั้น
โดยแจ้งข้อความดังนี้ =  ชี่อ/นามสกุล/ข้อความยืนยัน หรือ ข้อความปฏิเสธ การเข้าฝึกงานกับ สทอภ.
รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ.  รอบที่ 1/2564  ดังนี้
ลำดับ

ติดตามภารกิจ ยานสำรวจฮายาบูซะ 2 (HAYABUSA2)

สารจากจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ องค์การ​สำรวจอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพ​ฯ (JAXA, ​Bangkok office) ขอเชิญชวนให้ติดตามภารกิจ ยานสำรวจฮายาบูซะ 2 (HAYABUSA2)  ที่จะกลับสู่โลก ในวันที่ 6 ธันวาคม นี้ และคอยรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ FanPage GISTDA>>>   https://www.facebook.com/gistda   นะครับ

 

slide1_0.jpg

 

GISTDA เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2564 : GISTDA has open 1st Round of Internship Program.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA 

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 63 http://internship.gistda.or.th/

และประกาศผลคัดเลือกวันที่ 8 ธ.ค. 63 ทาง  https://www.gistda.or.th/main/th/announcements

GISTDA เชิญชวนผู้สนใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ร่วมเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมและการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายระดับนานาชาติ

1603190209048_0.jpg

Space Inspirium ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้บริการเข้าชม

354145.jpg

 

Space Inspirium ของเรามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้บริการเข้าชม ดังนี้

- เด็ก 101-140 ซม. 20 บาท/ คน
- บุคคลที่สูง 141 ซม. ขึ้นไป 50 บาท/คน
- ฟรี สำหรับ เด็กความสูงต่ำกว่า 100 ซม. , ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , พระภิกษุ  และผู้พิการ

UN-SPIDER/ UNOOSA และ CSSTEAP ร่วมจัดคอร์สออนไลน์ในหัวข้อ “แอพพลิเคชันภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”

mooc_2_0.jpg

UN-SPIDER/ UNOOSA และ CSSTEAP ร่วมจัดคอร์สออนไลน์ในหัวข้อ
“แอพพลิเคชันภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”
สำหรับผู้สนใจในขั้นเริ่มต้นและขั้นสูง เปิดเข้าเรียนได้ฟรี เริ่ม 13 ตุลาคม 2563

 

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบเครือข่ายในหัวข้อ Integrating Geospatial Information and Statistics, Answering SDG's Challenge

poster_un-ggim-ap.png

   ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานที่ 3 ด้าน Integrating Geospatial Information and Statistics ภายใต้คณะกรรมการ United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (UN-GGIM-AP) ได้จัดการประชุมผ่านระบบเครือข่ายในหัวข้อ Integrating Geospatial Information and Statistics, Answering SDG's Challenge ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าวประชาสัมพันธ์