• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

GISTDA ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 หรือ GEOINFOTECH 2018 และงานประชุมวิชาการ 2nd Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018

geoinfotech2018_poster.jpg

GISTDA ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 หรือ GEOINFOTECH 2018

และงานประชุมวิชาการ 2nd Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018

จิสด้าขอเชิญชมนิทรรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดศาสตร์พระราชาว่าด้วย “น้ำและดิน” สินทรัพย์แห่งสุวรรณภูมิ

exhibition.jpg

9_01.jpg

dsc01396.jpg

ร่วมขับเคลื่อนนโยบายชาติกับเรา สัมมนาแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

“ร่วมขับเคลื่อนนโยบายชาติกับเรา”

 กับการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

ณ ห้องวิภาวดี บีซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

พบกัน วันที่ 29 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2141-4412

The Idol by จิสด้า (VDO PRESENT)

“เราพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว”

“เราสร้างความหวัง สร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

จากนี้ไป เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจะไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไป
และคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

เตรียมพบกับ "GISTDA Space Station" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 4 คุณจะได้พบกับ...

posterpr_mosteven.jpg

posterpr_mosteven2.jpg

สทอภ. สนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อภารกิจสาธารณประโยชน์

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตประชาชน และความมั่นคงของชาติ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากดาวเทียม แต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลที่เพียงพอ  ด้วยเหตุนี้ สทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าวประชาสัมพันธ์