• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

The Idol by จิสด้า (VDO PRESENT)

“เราพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว”

“เราสร้างความหวัง สร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

จากนี้ไป เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจะไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไป
และคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

เตรียมพบกับ "GISTDA Space Station" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 4 คุณจะได้พบกับ...

posterpr_mosteven.jpg

posterpr_mosteven2.jpg

สทอภ. สนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อภารกิจสาธารณประโยชน์

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตประชาชน และความมั่นคงของชาติ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากดาวเทียม แต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลที่เพียงพอ  ด้วยเหตุนี้ สทอภ.

ขอเชิญร่วมสัมมนา ADVANCING THAI AEROSPACE SECTION THROUGH INNOVATION

seminar_-_advancing_thai_aerospace_01-01.jpg

ขอเชิญร่วมสัมมนา
ADVANCING THAI AEROSPACE
SECTION THROUGH INNOVATION

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก BOI และ AIRBUS
วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 เริ่มลงทะเบียน 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ อุทยานรังสรรค์ นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โอกาสทางธุรกิจดีๆ ไม่ควรพลาด Aerospace ณ ประเทศยูเครน และสหพันธรัฐรัสเซีย

aerospace.jpg

 

   โอกาสทางธุรกิจดีๆ ไม่ควรพลาด Aerospace ณ ประเทศยูเครน และสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฏาคม 2560  “ราคาเริ่มต้นสำหรับยูเครน เพียง 67,125.- บาท” เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนดาวเทียม จรวด และเครื่องบินและเข้าร่วมตลาดอุตสาหกรรม Aerospace ที่ยิ่งใหญ่ในงาน MAKS 2017

1) รายละเอียดการดูงานโดยสังเขป

เชิญร่วมแข่งขัน“ค่ายแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner)” ฟรี!!

     

eec_junior_city_planner-createoutline.jpg

 

Information Zoning Awareness System: iZA (ไอซ่า) ระบบแจ้งเหตุการณ์ การกระทำผิดกฎหมาย การจำหน่ายสุราในพื้นที่โซนนิ่ง

[...]

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าวประชาสัมพันธ์