• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Secure World Foundation (SWF) เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ส่งเรียงความด้านความยั่งยืนของอวกาศ (space sustainability)

Secure World Foundation (SWF) เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ส่งเรียงความด้านความยั่งยืนของอวกาศ (space sustainability) ชิงเงินรางวัล 500 ดอลลาร์

unnamed_2.jpg

Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)Challenge 2021

Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)Challenge 2021

การแข่งขันการพัฒนา Solution ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมในภูมิภาคอาเซียน โดยรางวัลท่านจะมีโอกาสไปนำเสนอผลงานในงาน Global Space and Technology Convention และโอกาสในการนำเสนอ กับ European Space Agency ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop#1 ในวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ได้ที่ link https://forms.gle/Qk6Jw7amWTotGFkR8

UNOOSA เชิญชวนร่วมประกวดบทความอวกาศกับสภาพภูมิอากาศ

UNOOSA เชิญชวนร่วมประกวดบทความอวกาศกับสภาพภูมิอากาศ ชิงรางวัลทริปดูงานด้านอวกาศ ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำนักงานกิจการอวกาศแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office of Outer Space Affairs – UNOOSA) จัดโครงการ Space4Youth Competition 2020  โดยเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ร่วมส่งบทความอวกาศกับสภาพภูมิอากาศ  (Space4Climate) ภายใต้หัวข้อ “Space as a tool to address climate challenge: examples from local communities”  โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นทริปเดินทางไปดูงานด้านอวกาศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
หมดเขตส่งบทความวันที่ 21 มิถุนายน 2563

 

จิสด้า แจ้งเลื่อนการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่2/2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้แพร่ระบาด เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการติดเชืั้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักศึกษาฝึกงานของ สทอภ.

ทางสทอภ. จึงขอเลื่อนการรับนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษา intern ไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ จึงขออภัย มา ณ โอกาสนี้

 

สอบถามเพิ่มเติม  นางสาววัชรี  นพศรี
โทร:  086-167-2248
Line Phone Number: 0861672248

การประชุมนานาชาติว่าด้วยอวกาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2020

มหาวิทยาลัยแห่งชิลี ( Univeridad de Chile) ร่วมกับ Center for Mathematical Modelling (CMM) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยอวกาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2020 (International conference on Space and Sustainable Development – CEDS 2020) ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ กรุงซานติอาโก สาธารณรัฐชิลี โดยได้เชิญให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศ เข้าร่วมด้วย

"โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน” เพื่อการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการผลิตตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมอากาศยาน

GISTDA และสถาบันยานยนต์ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานไทย ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม "โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน” เพื่อการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการผลิตตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอากาศยาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกำหนด และขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ AS 9100

*โครงการนี้มีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาดำเนินการเป็นจำนวน 50,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

GISTDA เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่ 2/2563 : GISTDA has open 2nd Round of Internship Program.

โดยรอบที่จะทำการการเปิดรับสมัครครั้งนี้ คือรอบฝึกงานที่ 2/2563
นักศึกษาจะเริ่มฝึกงานเดือน พ.ค./มิ.ย./ก.ค./ส.ค. 2563 (**กำหนดเดือนสิ้นสุดการฝึกงานขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด**)
สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ URL:     http://internship.gistda.or.th
- ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2563
- คัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน 2-17 เมษายน 2563   (พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการคัดเลือก) 
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2563

สทอภ.ขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2563

จากเดิมคือวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ทาง https://www.gistda.or.th/main/th/announcements 

นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกฝึกงานฯ ดังต่อไปนี้

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าวประชาสัมพันธ์