• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

PM2.5

PM2.5

ไทย

คนจิสด้าต้องรู้ ep5 ในตอน "มองฝุ่นพิษผ่านดาวเทียม"

คนจิสด้าต้องรู้ ep5 ในตอน "มองฝุ่นพิษผ่านดาวเทียม" พบกับเรื่องราวของดาวเทียมที่มองเห็นฝุ่นได้จากอวกาศ

GISTDA ร่วมหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในแนวทางความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ (PM2.5)

นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศของ GISTDA และคณะ เข้าพบ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ

Subscribe to RSS - PM2.5